PREČO SI VYBRAŤ NAŠU AMBULANCIU?


Odbornosť a skúsenosti
Starostlivosť poskytuje vysoko kvalifikovaný tím. MUDr. Martin Gurka má dlhoročné skúsenosti v odbore vnútorné lekárstvo – kardiológia, získané u nás i v zahraničí (Nemecko).
Naše odborné lekárske služby poskytujeme podľa potreby aj vo viacerých jazykoch (angličtina, nemčina).

Individuálny prístup, organizačný komfort
Pre pacientov zabezpečujeme telefonický objednávací systém s vymedzením presného termínu vyšetrenia, komplexné riešenie pacientovho zdravotného problému, telefonickú konzultáciu v prípade akútnych ťažkostí.

Dostupnosť a kratšie čakacie doby

Kvalitné prístrojové vybavenie pracoviska
Realizujeme komplexnú neinvazívnu diagnostiku srdcovo-cievnych ochorení .

Široké spektrum špecializovaných výkonov

  • komplexné kardiologické vyšetrenie, preventívne vyšetrenie
  • posúdenie kardiovaskulárneho rizika, dispenzarizácia pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami, poradenstvo a edukácia pacientov
  • elektrokardiografia (EKG)
  • echokardiografia (vyšetrenie srdca ultrazvukom)
  • bicyklová ergometria (záťažový test)
  • 24-hodinové ambulantné monitorovanie EKG (EKG Holter)
  • 24-hodinové ambulantné monitorovanie krvného tlaku (TK Holter)
  • interné, predoperačné vyšetrenie
  • interné vyšetrenie v gravidite

KDE NÁS NÁJDETE


KRUSKAMED s.r.o.
Levočská 18, Prešov
budova Polikliniky
2. poschodie

Ordinačné hodiny
Po – Pia: 7.30 – 15.00

Objednávanie
Telefón - kardiológ 051/771 77 74
Email - kardiológ kruskamed.sro@gmail.com

Personálne obsadenie
Lekár: MUDr. Martin Gurka Sestra: Silvia Manková


Zmluvní partneri pre internú ambulanciu

Dôvera zdravotná poisťovňa Union zdravotná poisťovňa

Zmluvní partneri pre kardiologickú ambulanciu

Všeobecná zdravotná poisťovňa Dôvera zdravotná poisťovňa Union zdravotná poisťovňa

Samozrejme ošetrujeme aj samoplatcov podľa platného cenníka výkonov.